top
logo


Головна

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АКМЕОЛОГІЇ

UKRAINIAN ACADEMY OF ACMEOLOGY

Академія була заснована ініціативною групою вчених (Засновницький договір від 01.07.2006 року), які, оцінюючи соціально-економічний стан українського суспільства, відчуваючи нагальну потребу у вдосконаленні всіх видів діяльності людини у духовній і матеріальній сферах, спираючись на значну кількість досліджень вітчизняних науковців у галузі розвитку людини та усвідомлюючи необхідність їх практичного застосування, керуючись Законом України «Про наукову і науково-практичну діяльність» та Законом України «Про об’єднання громадян», вирішили консолідувати зусилля вчених і виступити фундаторами Української Академії Акмеологічних Наук (нині - Українська Академія Акмеології ).

Українська Академія Акмеологічних Наук  зареєстрована Міністерством юстиції України (Наказ від 02.04.2007 року № 133/5).

Свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадськоїх спілки

Статут громадської організації "Українська Академія Акмеології"

Українська Академія Акмеологічних Наук отримала Свідоцтво про державну реєстрацію як юридичної особи за № 775314. Дата проведення державної реєстрації 27.04.2007 року; місце проведення державної реєстрації – Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрації.

 

15 листопада 2019 року відбудуться Загальні збори Української академії акмеології

Детальніше...

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції»

Детальніше...

 

Project Conference/Seminar/Workshop programme

Детальніше...

 

Засідання у форматі відео-конференції учасників та координаторів міжнародного проекту № 21720008 «Компетенції викладача вищої школи в добу змін»

Детальніше...

 

І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції»

Детальніше...

 

Міжнародна науково-практична конференція "Акмеологія: наука ХХІ століття"

Детальніше...

 

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна наука та освіта: самовизначення особистості в контексті євроінтеграції"

Детальніше...

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Становлення і розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти»

Детальніше...

 

Наукова сесія Санкт-Петербурзької громадської науково-дослідної організації «Громадська академія акмеологічних наук»

Детальніше...

 

Міжнародна науково-практична конференція "Освіта як фактор формування людського капіталу та економічного розвитку"

Детальніше...

 

«Україна: шляхи досконалості»

Відповідно до рішення Президії ВГО «Українська академія акмеології» запрошую до участі над програмою «Україна: шляхи досконалості». Ваш внесок буде оприлюднено.

Президент УАА Віктор Огнев’юк

Детальніше...

 

bottom

Copyright © | 2009-2013 | Українська Академія Акмеології